Lundaloppet 2010, karta med km-märken

Starten är flyttad sedan förra året, och banan är ändrad, så att det blir en kortare sträckning genom Stadsparken (gäller andra varvet på 10 km samt 5 km). Observera att kilometermärkena är olika för 10 km (svart) och 5 km (gult). Startlinjen är precis 100 m före ingången till Stadsparken, där gruset börjar.

Free counter and web stats   Senast ändrad 2010-05-04