Här är mitt examensarbete från gymnasiet i pdf-format: Metoder för numerisk beräkning av π. Jag har skannat in det med 150 dpi, så kvaliteten är inte den bästa, men i alla fall läsligt. Däremot är innehållet avancerat och gediget, för att vara ett arbete på gymnasienivå (enligt bedömning av bl.a. Per-Anders Ivert, Lunds universitet). Jag har ändrat mitt namn på titelsidan för att undvika förvirring (bytte efternamn 1993), men alla ursprungliga fel finns kvar i texten, så du gör klokt i att titta på de två sista sidorna med rättelser och kommentarer. Klicka på bilden nedan för att se titelsidan i hög upplösning.

© Mats Anderbok  2006