Skryllegårdens motionsspår

Mätning gjord i oktober 2006 med vägmätare på cykel.
Felmarginal: ca 0,5 %.

Några kilometermärken har flyttats våren 2010. T.ex. har 3-kmskylten på 5-kmslingan flyttats bakåt och 9-kmskylten ca 100 m framåt. Ny mätning kommer så småningom.

Elljus 3 km 5 km 10 km
0,12 1,00 1,00 1,00
0,52 2,00 1,99 1,99
1,03 3,01 3,07 2,98
1,57 3,98 3,98
2,03 5,03 4,98
2,25 5,95
6,98
7,94
8,94
9,79

Start och mål vid de blå skyltarna.
Vid tävlingsstart (i april) tillkommer ca 80 meter (0,08 km).

Övriga mätpunkter:
Första vänstersvängen 0,20
Vägkorsning 0,61
Förgrening mot 3 resp. 5/10 km 1,45
Förgrening mot 5 resp. 10 km 2,07
Återförening av 5 och 10 km 2,57 / 3,48
Förgrening mot 5 resp. 10 km 3,14 / 4,06
Återförening av 3/5 och 10 km  2,53 / 4,55 / 9,31


© Mats Anderbok  2006