Javaversioner

Om appleten inte fungerar, beror det antagligen på att du inte har installerat java. Min applet är skriven i Java 1.1, som ska gå bra att köra i alla webbläsare på bl.a. Linux och Windows (se java.sun.com). Har du inte Java för Mac kan det hämtas från Apple (www.apple.com/macosx/features/java). Det finns flera senare versioner, men jag kompilerade till 1.1 för att det skall fungera för så många som möjligt.
Om du har en långsam uppkoppling, eller bara vill ha en liten installation, rekommenderar jag JRE 1.1.8 för Windows (2,6 MB).
När programmet fungerar, kan det se ut som i bilden nedan (version 3.1).