Sudoku

Skriv med siffror och mellanslag, flytta med piltangenter och sudda med DEL eller BACKSPACE. Det är också möjligt att eliminera enskilda kandidater (tryck DEL eller BACKSPACE och därefter en siffra). Markören kan även flyttas med musen (flytta pekaren och klicka för att låsa). Om appleten förlorar fokus, så att tangentinmatningen inte fungerar, pröva med att klicka på någon komponent.
 
Lätta sudoku löses med enkel eliminering, medan svårare kräver avancerade metoder. Riktigt svåra kräver att man testar själv eller byter till fullständig eliminering. Vid manuell lösning används alla tillgängliga metoder en gång för varje tryck på Lös-knappen (även s eller <SHIFT> S på tangentbordet), utom kandidatprövning som börjar först när inget annat fungerar. Det är alltså ofta ingen skillnad på avancerad och fullständig eliminering. Ångra kan även göras med tangenter u/U och Gör om med r/R. Dölj markören med <SHIFT> C och markera en sorts kandidatsiffra med <SHIFT> Hn, n=1–9.
 
Lösningsförloppet kan följas på webbläsarens Java-konsol (en del webbläsare kräver att man öppnar systemfönstret innan appleten startas), samt i textfönstret i nederdelen av appleten. Om programmet inte startar, har du troligen inte java, titta här. För att slippa se den här texten varje gång, klicka på senaste versionen nedan.
 
En utförligare användarhandledning kommer till version 4.5. En engelsk version finns här.
Ge gärna en slant via PayPal, om du gillar min lösare. (Jag betalar naturligtvis moms och andra skatter på alla inkomster, så du behöver inte oroa dig för skatteflykt.) Det kommer att uppmuntra mig att fortsätta med den svenska delen av programmet. Skriv till mig (sudoku@anderbok.com, även PayPal-referens) om du hittar fel eller har andra synpunkter och frågor.


Version 4.4   2008-09-07

© Mats Anderbok  2008

Beskrivning av programmets utveckling.
Klicka på en länk nedan för att se tidigare versioner. Jag har bara lagt till versionsnummer och gjort några små ändringar. Källkoden finns i samma katalog som HTML-filen (Sudoku.java). Det finns även kortfattade förklaringar till olika lösningsmetoder.

Version 0.0 (2005-06-02) Enkel eliminering utan valmöjligheter. När både Svenska Dagbladet och Sydsvenskan började med sudoku nästan samtidigt, skrev jag ett program på bara sex timmar, och då gick ändå en stor del av tiden åt till inmatning och grafik.

Version 1.0 (2005-08-17) Möjligt att välja mellan automatisk lösning och lösning steg för steg. "Streckning" (eng. cross-hatching) är metod 1 och "enda" är metod 2 i metodbeskrivningen. Att dela upp de två elementära metoderna på olika knappar, var dock ingen bra idé. Dessutom tar "lös"-knappen hänsyn till alla hittills lösta siffror, även dem som ännu inte syns på skärmen. Detta medför fler lösta siffror på en gång, men framför allt gör det att ekvivalenta sudoku (se permutera) löses på olika sätt.

Version 2.0 (2005-10-08) Radering även med BACKSPACE. Senaste lösningarna i blått. Räknar antal givna och lösta. Nya knappar: "lös" motsvarande "båda" i version 1.0, "rensa" i två steg (lösta/givna).

Version 3.0 (2005-11-24) Början till fullständig lösning, dvs eliminering av kandidater i ett steg. Detta löser dock alla äkta sudoku jag har sett hittills. Fler knappar: "ångra" senaste knapptryckning, "permutera".

Version 3.1 (2005-11-29) Fullständig eliminering med kandidatprövning i flera steg (testa varje kandidat rekursivt tills lösning eller motsägelse). Kandidater kan även skrivas ut med små siffror. Fler knappar: "skriv ut".

Version 4.0 (2005-12-23) Börjat med avancerade metoder. Vid stegvis lösning används fler avancerade metoder bara när de tidigare inte förslår. Möjligt att radera även lösta siffror. Större rutor, så att de små siffrorna skall bli tydligare. Ändrad utskrift i sex positioner, så att det passar på ett A4-papper. Förflyttning av markören med mus. Fler utskrifter i javas systemfönster.

Version 4.1 (2005-12-27) Ändrat stegvis lösning (avancerad och fullständig), så att alla tillgängliga metoder används en gång. Utökat ångra till 50 steg och alla sorters ändringar.

Version 4.2 (2006-03-11) Möjligt att eliminera kandidater manuellt. Fler varianter av xy-vinge: xyz-vinge och fler än två rutor i vingarna. Nishio (fullständig testning för en siffra i taget). Tvingande kedjor på rutor med två kandidater. Förfinad stegvis lösning vid fullständig eliminering, så att man börjar där det bara finns två alternativ.

Version 4.3 (2006-11-10) Två korrigeringar vid manuell lösning med avancerad (och fullständig) eliminering. Utskrifter även i textruta i appleten. Lite förändrad layout.

Version 4.4 (2008-09-07) Tydligare utskrift av lösningsförloppet. Möjlighet att spara och läsa in spelplaner. Val mellan engelsk och svensk text. Utskrift av flera sudoku samtidigt. Ny "Gör om"-funktion. Ändrad ordning för dold singel.

Planerade versioner 2011–2012:

Version 4.5 (beta, 2009-12-20) Räkning av antalet lösningar för en ofullständig sudoku. Finn alla minimala (irreducibla) sudoku bland en (stor) mängd givna. Fler valmöjligheter för avancerade metoder. Mer detaljerad utskrift av lösningsförloppet. Ytterligare avancerade metoder, bl.a. ny variant av xy-vinge med mängder och utökad definition av kedjor. Nytt sätt att välja kandidater för fullständig eliminering. Val mellan liten, normal och stor spelplan.

Version 5 (2012?) Bedömning av svårighetsgraden i sex nivåer: busenkel, lätt, medel, svår, jättesvår, extrem.

Senast ändrad 2011-05-18.