Sudoku-lösare

Version 4.5 (beta)   2009-12-20

Den här versionen är långt ifrån klar, men jag ville ändå släppa något innan årets slut. Jag har arbetat med den sedan augusti och räknar med att vara klar framåt sommaren 2010. De senaste funktionerna finns än så länge bara på engelska: Solution Count räknar antalet lösningar för en ofullständig spelplan (för få givna) och Minimal räknar och skriver ut alla minimala/irreducibla delmängder, när det finns fler givna än nödvändigt. För mer information och källkod, se motsvarande engelska sida.

© Mats Anderbok 2009
Senast ändrad 2009-12-23.